Chưa được phân loại

Th8
02

Tài chính và việc làm

Du học Úc: Tài chính và việc làm: Trung bình hàng tuần, một du học sinh tại Australia chi khoảng 320 đô la Australia cho các chi phí như nhà ở, thực phẩm, quần áo, giải trí, đi lại, du lịch trong và ngoài nước, điện thoại và các phí tổn khác. Học sinh phổ […]

DETAIL